Hlavná stránka - kbytz_spravcovstvo

kbytz
.spravcovstvo.sk
Prejsť na obsah
VK
Zákon č. 182/1993 Z.z. v znení zák. 205/2023 Z.z. účinnom od 1.4.2024.  
(41 strán)
Valachovič , Grausová , Cirák ,  Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov , Komentár ,
nakladateľstvo  C.H.BECK z 20.12.2023
(právny stav k  1.2.2020 + 1.4.2024 - 1872 strán)
ZK
Ján Zimmernann - Jana Zimermannová ,  Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov , Komentár ,
vydavateľ EUROKÓDEX Žilina , prvé vydanie , január 2019
( právny stav k 1.11.2018 - 108 strán)
SK
STRAPÁČ  P.,  ĎURANA M., SNINČÁK T., SURA S. TAKÁČ J., TREŠČAKOVÁ  D., SKORKOVÁ  V.,   
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov , Komentár ,
Bratislava  : Wolters Kluwer , prvé vydanie ,  2018
( právny stav k 20.5.2018 - 448 strán)
V2K
Valachovič M. , Vlastníctvo bytov ,
Bratislava  : C. H. Beck   ,  2015
( 320 strán)
V3J
Valachovič M., Perdík M., Valichnáčová S. ,
Judikatúra k zákonu o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ,
Bratislava  : C. H. Beck   ,  2020
( 520 strán)
C-CZK
ČÁP J. ,   Zákon o vlastníctví bytu , Komentár ,
Praha  : Wolters Kluwer ČR  ,  2009
( právny stav : zákon č. 72/1994 Sb. k 31.11.2009 - 568 strán)
S-CZK
Selucká M., Dobrovolná E., Vitoul V. , Štěpánová S. ,
Vlastnictví bytu ,
Praha  : Wolters Kluwer  ČR ,  2018
( 164 strán)
(c) 2020-2023 Šaling Ladislav , Poprad , Slovensko , EU
Návrat na obsah